Úvodní stránka » Zpracování hlášení do ISPOP

Zpracování hlášení do ISPOP:

Hlášení do ISPOP může každý povinný subjekt provést sám, nebo prostřednictvím jiné registrované osoby. Takovou osobou  je například Ing. Petr Šulc, člen Evropské sítě environmenálních expertů ENEP. Ing.Petr Šulc zajišťuje pro povinné osoby externí plnění firemních ekologických povinností v rámci firemní ekologie (včetně možnosti plnění "na klíč").

 

 

Zajišťujeme pro povinné osoby rovněž jednorázové podání autorizovaného hlášení do ISPOP na základě ZMOCNĚNÍ  - Pokyny k  vyplnění  zmocnění: NÁVOD NA VYPLNĚNÍ  ZMOCNĚNÍ ISPOP

 

Máte-li zájem o tuto službu, kontaktujte nás prosím:

Ing. Petr Šulc

info@sfe.cz

+420 604 393 309

www.sfe.cz

Garantuji včasnost podání a odborné zpracování

Vašeho hlášení. 

Pokud jste již registrováni do ISPOP, pak lze dohodnout individuální postup bez nutnosti našeho zmocnění. V takovém případě není nutné vyplňovat zmocnění a ověřovat podpisy.

Co je nutné pro úspěšné podání hlášení 

 Pro úspěšné podání hlášení do ISPOP je nutné splnit několik podmínek. které za Vás zajistíme:

  1. Registrace – pro podání hlášení je nutná registrace v ISPOP. Zaslání registračního formuláře s platnou emailovou adresou, autorizace registračních údajů a přidělení přístupových údajů. Tuto registraci provedeme za Vás, na základě  zmocnění, které získáte zde. Vyberte pouze druh zmocnění podle druhu hlášení. Pokud nevíte, vyberte obecné zmocnění. Tato zmocnění bez výhrad akceptuje systém ISPOP.
  2. Podání hlášení – hlášení je nutné podat prostřednictvím pdf formulářů dostupných po přihlášení do ISPOP, a nebo pomocí webových formulářů (vybraná agenda odpadů). Vyplnění elektronických formulářů zajistíme na základě poskytnutých podkladů.
  3. Autorizace hlášení – autorizace dat ve formuláři.
  4. Podání doplněného (opravného) hlášení – stejným způsobem lze podat i opravné hlášení

 

V případě, že si nejste jisti při podávání hlášení prostřednictvím elektronického systému ISPOP, můžete využít odborných služeb společnosti sfe consulting s.r.o. Zajistíme Vaši registraci na základě zmocnění a na základě předaných údajů zpracujeme autorizované hlášení. O provedení úspěšného splnění povinnosti Vám předáme autorizovanou zprávu o splnění ohlašovací povinnosti. Není nutné studovat rozsáhlé manuály. Věnujte se rozvoji své firmy, rádi pro Vás hlášení zajistíme.

Pokyny k  vyplnění  zmocnění: NÁVOD NA VYPLNĚNÍ  ZMOCNĚNÍ ISPOP

Cena za zpracování hlášení je 1 300 Kč za stránku,  cena za podání hlášení  je 160 Kč/hlášení,  cena za zjištění produkce odpadů  u  partnerských  odpadových  společností je 200 Kč/polečnost (bez DPH).

V případě, že potřebujete další informace, využijte prosím, kontaktů uvedených v záhlaví webu. Děkujeme.

Semináře a webináře Ing.Šulce k ohlašování do  ISPOP v roce 2023 :

17.1.2023 on-line                info

24.1.2023 Hotel  Olympic   info

2.2.2023  on-line                 info 

Zpracování hlášení do ISPOP:

 Objednání zprácování hlášení:

sulc@sfe.cz    604 393 309


           

Cena (bez  DPH) za: 

- zpracování hlášení je 1 300 Kč za tiskovou stranu .

- zjištění množství  odpadů u  partnera je 200 Kč/spol.

- podání hlášení  do  ISPOP je 160 Kč/hlášení,

EXPRES ISPOP HLÁŠENÍ:

Pokud potřebujete podat hlášení nejpozději do 24 hodin, pak pro Vás zajišťujeme službu expresního podání hlášení. Cena je sjednána dohodou dle počtu podávaných hlášení a jejich rozsahu (počtu stran). Pro bližší informace použijte kontakty uvedené v modré tabulce. 

Nový  zákon  o  odpadech

1.1.2021 nabyl  účinnosti nový  zákon  o odpadech č.541/2020 Sb. Jsme připraveni nastavit plnění  nových  povinností Vaši společnosti,  které z  novho  zákona o  odpadech  vyplývají.  Pro  vzdělávací  instituce publikujeme odborné  články  a připravujeme webináře s problematikou nové  právní  úpravy. 

Nové  zákony můžete stáhnout ze Sbírky zákonů:

zákon  č. 541/2020 Sb.,  o  odpadech - zde

zákon  č. 542/2020 Sb., o  výrobcích  s ukončenou  životností - zde

zákon č. 543/2020 Sb.,  Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou
životností - zde 

zákon  č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění
pozdějších předpisů - zde 

Aktuální  platné  předpisy (zákony,  nařízení  vlády a vyhlášky): aktuální platné předpisy ŽP 

Registrace subjektů do ISPOP prostřednictvím našich služeb 

Pro naše klienty poskytujeme všechny služby, související s podávání hlášení prostřednictvím systému ISPOP po celou dobu bez přerušení. Neváhejte nás kontaktovat!

 

DODATEČNÁ HLÁŠENÍ

Pokud jste dosud nepodali příslušné hlášení ve stanoveném termínu, hrozí Vám pokuta. Můžeme Vám pomoci předejít této nepříjemnosti. Zpracujeme za Vás hlášení dodatečné. V takovém případě nás co nejdříve kontaktujte. Hlášení zpracujeme obratem, abychom omezili riziko případné pokuty.

 

Hodnocení rizika ekologické újmy

Zpracojeme pro Vás - rychle a odborně

Tern byl do 1.1.2013! 

Zabezpečili jste zpracování HODNOCENÍ RIZIKA EKOLOGICKÉ ÚJMY? Zde získáte informace, zda se na Vaši společnost, firmu, instituci nebo obec vztahují povinnosti PROVÉST hodnocení rizika ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb. 

Nakládáte se závadnými látkami ve smyslu vodního zákona č. 254/2001 Sb. (např. pohonné hmoty, oleje, atd.) nebo nakládáte s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle chemického zákona č. 350/20047 Sb., či provozujete zdroj znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.?

 

 

AUTORIZOVANÁ HLÁŠENÍ DO ISPOP

Ing.Petr Šulc, enviroDESiGN, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 604 393 309 www.envirodesign.eu 15294668