Úvodní stránka » Zpracování hlášení do ISPOP

Zpracování hlášení do ISPOP:

Hlášení do ISPOP může každý povinný subjekt provést sám, nebo prostřednictvím jiné registrované osoby. Takovou osobou  je například Ing. Petr Šulc, člen Evropské sítě environmenálních expertů ENEP. Ing.Petr Šulc zajišťuje pro povinné osoby externí plnění firemních ekologických povinností v rámci firemní ekologie (včetně možnosti plnění "na klíč").

 

 

Zajišťujeme pro povinné osoby rovněž jednorázové podání autorizovaného hlášení do ISPOP na základě zmocnění

 

Máte-li zájem o tuto službu, kontaktujte nás prosím:

Ing. Petr Šulc

info@sfe.cz

+420 604 393 309

www.envirodesign.eu

Garantuji včasnost podání a odborné zpracování

Vašeho hlášení. 

Pokud jste již registrováni do ISPOP, pak lze dohodnout individuální postup bez nutnosti našeho zmocnění. V takovém případě není nutné vyplňovat zmocnění a ověřovat podpisy.

Co je nutné pro úspěšné podání hlášení 

 Pro úspěšné podání hlášení do ISPOP je nutné splnit několik podmínek. které za Vás zajistíme:

  1. Registrace – pro podání hlášení je nutná registrace v ISPOP. Zaslání registračního formuláře s platnou emailovou adresou, autorizace registračních údajů a přidělení přístupových údajů. Tuto registraci provedeme za Vás, na základě  zmocnění, které získáte zde. Vyberte pouze druh zmocnění podle druhu hlášení. Pokud nevíte, vyberte obecné zmocnění. Tato zmocnění bez výhrad akceptuje systém ISPOP.
  2. Podání hlášení – hlášení je nutné podat prostřednictvím pdf formulářů dostupných po přihlášení do ISPOP, a nebo pomocí webových formulářů (vybraná agenda odpadů). Vyplnění elektronických formulářů zajistíme na základě poskytnutých podkladů.
  3. Autorizace hlášení – autorizace dat ve formuláři.
  4. Podání doplněného (opravného) hlášení – stejným způsobem lze podat i opravné hlášení

 

V případě, že si nejste jisti při podávání hlášení prostřednictvím elektronického systému ISPOP, můžete využít odborných služeb společnosti sfe consulting s.r.o. Zajistíme Vaši registraci na základě zmocnění a na základě předaných údajů zpracujeme autorizované hlášení. O provedení úspěšného splnění povinnosti Vám předáme autorizovanou zprávu o splnění ohlašovací povinnosti. Není nutné studovat rozsáhlé manuály. Věnujte se rozvoji své firmy, rádi pro Vás hlášení zajistíme.

Cena za zpracování hlášení je 1 100 Kč za stránku,  cena za podání hlášení  je 200 Kč/hlášení (bez DPH).

V případě, že potřebujete další informace, využijte prosím, kontaktů uvedených v záhlaví webu. Děkujeme.

Zpracování hlášení do ISPOP:

 Objednání zprácování hlášení:

sulc@sfe.cz    604 393 309


           

 

 Cena za zpracování hlášení je 1 100 Kč za tiskovou stranu .

Cena za podání hlášení  do  ISPOP je 200 Kč/hlášení.

(bez DPH)

EXPRES ISPOP HLÁŠENÍ:

Pokud potřebujete podat hlášení nejpozději do 24 hodin, pak pro Vás zajišťujeme službu expresního podání hlášení. Cena je sjednána dohodou dle počtu podávaných hlášení a jejich rozsahu (počtu stran). Pro bližší informace použijte kontakty uvedené v modré tabulce. 

 Plánované odstávky ISPOP

Z provozního řádu vyplývá, že informační systém může mít odstávku maximálně 1 krát týdně. V takovém případě bude informace o odstávce uvedena na webu služby.  

V době odstávky nebudete moci zadávat svá hlášení. Abyste nemuseli hlídat náběh systému, pověřte nás podání hlášení. Odstávka systému ISPOP Vás tak nebude blokovat a můžete se věnovat důležitější práci a úkolům.

 

Registrace subjektů do ISPOP prostřednictvím našich služeb 

Pro naše klienty poskytujeme všechny služby, související s podávání hlášení prostřednictvím systému ISPOP po celou dobu bez přerušení. Neváhejte nás kontaktovat!

 

DODATEČNÁ HLÁŠENÍ

Pokud jste dosud nepodali příslušné hlášení ve stanoveném termínu, hrozí Vám pokuta. Můžeme Vám pomoci předejít této nepříjemnosti. Zpracujeme za Vás hlášení dodatečné. V takovém případě nás co nejdříve kontaktujte. Hlášení zpracujeme obratem, abychom omezili riziko případné pokuty.

 

 

 

Hodnocení rizika ekologické újmy

Zpracojeme pro Vás - rychle a odborně

Tern byl do 1.1.2013! 

Zabezpečili jste zpracování HODNOCENÍ RIZIKA EKOLOGICKÉ ÚJMY? Zde získáte informace, zda se na Vaši společnost, firmu, instituci nebo obec vztahují povinnosti PROVÉST hodnocení rizika ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb. 

Nakládáte se závadnými látkami ve smyslu vodního zákona č. 254/2001 Sb. (např. pohonné hmoty, oleje, atd.) nebo nakládáte s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle chemického zákona č. 350/20047 Sb., či provozujete zdroj znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.?

 

 

AUTORIZOVANÁ HLÁŠENÍ DO ISPOP

Ing.Petr Šulc, enviroDESiGN, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 604 393 309 www.envirodesign.eu 15294668