Úvodní stránka » Naši klienti

Našimi typickými klienty jsou:

 • obce - nakládání s komunálními odpady, provozování ČOV, 
 • zdravotnická zařízení - nemocnice, polikliniky a ordinace zubních, praktických a odborných lékařů - nakládání s nebezpečnými odpady, nakládání s odpady podobnými komunálním odpadům)
 • služby - např. hotely, restaurace, obchody, kadeřnictví, čistírny oděvů, zahradnické firmy
 • autolakovny, autoservisy
 • průmysl - zpracování kovů, zpracování odpadů, zpracování druhotných surovin, výrobní podniky
 • stavební firmy a živnostníci - výstavba a demolice objektů, lakýrníci, malíři, 
 • živnosti -  stavební činnost, pokrývačské práce, stěhovací a vyklízecí služby
 • facility servis - správy bytových i průmyslových objektů a objektů institucí
 • provozovatelé mobilních zařízení ke sběru odpadů - kontejnerové služby, svoz odpadů 
 • provozovatelé sběren a výkupen odpadů a druhotných surovin
 • provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků
 • provozovatelé sběrných dvorů
 • provozovatelé skládek odpadů
 • výrobci a dovozci elekrozařízení, baterií a akumulátorů - povinné osoby dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
 • výrobci a dovozci balených výrobků - povinné osoby dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění
 • provozovatelé kotelen - zdrojů znečišťování ovzduší 
 • provozovatelé technologií povrchových úprav 
 • firmy nakládající s regulovanými látkami - freony
 • provozovatelé odlučovačů ropných látek - lapolů
 • provozovatelé čistíren odpadních vod - ČOV
 • atd.
 
Pokud si nejste jisti, zda máte povinnost ohlašovat za předcházející rok  do systému ISPOP, zeptejte se nás, rádi Vám poradíme.
 

Zpracování hlášení do ISPOP:

 Objednání zprácování hlášení:

sulc@sfe.cz    604 393 309


           

 

 Cena za zpracování hlášení je 1 100 Kč za tiskovou stranu .

Cena za podání hlášení  do  ISPOP je 200 Kč/hlášení.

(bez DPH)

EXPRES ISPOP HLÁŠENÍ:

Pokud potřebujete podat hlášení nejpozději do 24 hodin, pak pro Vás zajišťujeme službu expresního podání hlášení. Cena je sjednána dohodou dle počtu podávaných hlášení a jejich rozsahu (počtu stran). Pro bližší informace použijte kontakty uvedené v modré tabulce. 

 Plánované odstávky ISPOP

Z provozního řádu vyplývá, že informační systém může mít odstávku maximálně 1 krát týdně. V takovém případě bude informace o odstávce uvedena na webu služby.  

V době odstávky nebudete moci zadávat svá hlášení. Abyste nemuseli hlídat náběh systému, pověřte nás podání hlášení. Odstávka systému ISPOP Vás tak nebude blokovat a můžete se věnovat důležitější práci a úkolům.

 

Registrace subjektů do ISPOP prostřednictvím našich služeb 

Pro naše klienty poskytujeme všechny služby, související s podávání hlášení prostřednictvím systému ISPOP po celou dobu bez přerušení. Neváhejte nás kontaktovat!

 

DODATEČNÁ HLÁŠENÍ

Pokud jste dosud nepodali příslušné hlášení ve stanoveném termínu, hrozí Vám pokuta. Můžeme Vám pomoci předejít této nepříjemnosti. Zpracujeme za Vás hlášení dodatečné. V takovém případě nás co nejdříve kontaktujte. Hlášení zpracujeme obratem, abychom omezili riziko případné pokuty.

 

 

 

Hodnocení rizika ekologické újmy

Zpracojeme pro Vás - rychle a odborně

Tern byl do 1.1.2013! 

Zabezpečili jste zpracování HODNOCENÍ RIZIKA EKOLOGICKÉ ÚJMY? Zde získáte informace, zda se na Vaši společnost, firmu, instituci nebo obec vztahují povinnosti PROVÉST hodnocení rizika ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb. 

Nakládáte se závadnými látkami ve smyslu vodního zákona č. 254/2001 Sb. (např. pohonné hmoty, oleje, atd.) nebo nakládáte s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle chemického zákona č. 350/20047 Sb., či provozujete zdroj znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.?

 

 

AUTORIZOVANÁ HLÁŠENÍ DO ISPOP

Ing.Petr Šulc, enviroDESiGN, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 604 393 309 www.envirodesign.eu 15294668